Văn Phòng Le Sequana

Địa điểm Paris, Pháp
Thời gian 2022

Mô tả

Các kỹ sư của ISD Engineering thực hiện mô phỏng năng lượng để đánh giá và đề xuất giải pháp cải tạo công trình nhằm giảm năng lượng tiêu thụ, hướng đến mục tiêu cắt giảm phát thải Carbon. Dự án này đang sử dụng hệ thống District Cooling (CLIMSPACE) và District Heating (CPCU) của thành phố Paris

Chủ đầu tư: Sequana

Loại hình dự án: Văn phòng

GFA: 17,080 m2

Dịch vụ: Thực hiện mô phỏng năng lượng để đánh giá các giải pháp cải tạo hiệu quả năng lượng cho công trình đang vận hành