Nhà Máy Kingspan Việt Nam

Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Thời gian 2022

Mô tả

LEED Platinum Certification

Chủ đầu tư: Kingspan Insulated Panels Pty Ltd

Loại hình dự án: Sản xuất tấm cách nhiệt cao cấp

GFA: 14,100 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Platinum