LEED Celebration
EDGE Achievement Fusion Hotel Group
Climate Action
Energy Challenge 2021
Equinox 2020

Hướng Tới Một Tương Lai Bền Vững Và Thông Minh Hơn

Dịch Vụ

Cùng nhau, chúng ta xây dựng cho thế hệ tương lai

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng nhau là điều rất quan trọng để đạt được các chiến lược phát triển bền vững

ISD Engineering là thành thành viên và đối tác với:

  • Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp Chứng Nhận LEED
  • Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp Chứng Nhận LOTUS
  • Sintali – SGS cấp Chứng Nhận EDGE

Chuyển đổi sang sự bền vững và thông minh

Các lựa chọn thông minh luôn mang lại lợi nhuận, sự bền vững trong tương lai và góp phần tạo nên sự khác biệt cho tổ chức của bạn. Những công trình tốt cho sức khỏe và vận hành hiệu quả sẽ dẫn đến sự tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và góp phần giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tìm ra các cơ hội để chuyển đổi sang cách thức làm việc hiệu quả và bền vững hơn – từ đó cung cấp kiến thức chuyên môn và công cụ để biến điều đó thành hiện thực.