Tư Vấn Bền Vững

Tăng lợi thế cạnh tranh bằng cách xác định và cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp

Nhu cầu về kinh doanh một cách bền vững hơn không ngừng tăng lên, cũng như số lượng các sáng kiến, quy định và phương pháp tiếp cận khác nhau mà các công ty cần phải luôn điều chỉnh để đáp ứng phát triển bền vững.

Để đảm bảo công việc kinh doanh trong tương lai, các doanh nghiệp cần thích ứng nhanh chóng bằng cách cam kết thực hiện các sáng kiến ​​bền vững có liên quan, đặt ra các mục tiêu giảm phát thải mang tính thực tiễn và đưa ra các quyết định chiến lược cho các bước tiếp theo.

Hướng dẫn chuyên môn của chúng tôi về phát triển bền vững sẽ giúp bạn đánh giá tính bền vững ở hiện tại và tương lai của các sản phẩm, sự vận hành và kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển bền vững hơn.

  • Đánh giá vòng đời (ISO 14040 và 14044)
  • Báo cáo EPD (Hệ thống EPD quốc tế)
  • Đánh giá về phát thải dấu chân carbon / khí nhà kính (GHG)
  • Chuyển dịch tới Net Zero Carbon
  • Báo cáo bền vững (Tiêu chuẩn GRI)

Sử dụng dữ liệu dành riêng cho từng ngành và các công cụ phần mềm hàng đầu, chúng tôi sẽ giúp cải thiện sự phát triển bền vững cho các sản phẩm cũng như hoạt động của doanh nghiệp bạn, giảm tác động tiêu cực của chúng lên môi trường đồng thời nâng cao hiệu quả và vị thế cạnh tranh của bạn trên thị trường.

Cho dù bạn muốn tìm kiếm outsource tư vấn phát triển bền vững, đào tạo nội bộ hay thành lập nhóm phát triển bền vững, chúng tôi đều có thể đáp ứng theo yêu cầu của bạn.

Vòng đời sản phẩm
Nghiên cứu LCA và Quy trình EPD
Quy trình hướng tới trung hòa Carbon