UTS Nam Sài Gòn

Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian 2023

Giới Thiệu

EDGE Certified

Chủ đầu tư: Văn Lang Group

Loại hình dự án: Trường Học Liên Cấp Quốc Tế

GFA: 20,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE