Dịch Vụ Năng Lượng

Chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật tích hợp để giảm lượng tiêu thụ năng lượng trong công trình

Việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong tổ chức của bạn có thể mang lại lợi ích kinh doanh đáng kể. Với suy nghĩ này, ISD Engineering đã phát triển các dịch vụ năng lượng để giúp bạn xác định những cơ hội đó và đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp với ngân sách và mục tiêu thực hiện tiết kiệm năng lượng của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi được tối ưu để hỗ trợ các mục tiêu về hiệu quả năng lượng và đáp ứng nhu cầu từng khách hàng:

  • Kiểm toán năng lượng
  • Đo lường và giám sát năng lượng
  • Nghiệm thu năng lượng (LEED, BREEAM, LOTUS)
  • Nghiệm thu dựa trên hệ thống giám sát
  • Hợp đồng dịch vụ năng lượng

Một trong những ưu tiên ngày nay trong kinh doanh, hoạt động công nghiệp và của chính phủ là hạn chế tác động của sự nóng lên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp những kiến thức cả về quy định quốc tế và khu vực, giúp bạn yên tâm khi biết rằng bạn đang giảm thiểu tác động môi trường và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng của mình.