Chứng Nhận Công Trình Xanh

Chứng nhận LEED, EDGE, BREEAM, LOTUS, Green Mark, WELL

Để đánh giá tính bền vững và so sánh giữa các công trình với nhau, hiện có thể sử dụng nhiều phương pháp sẵn có. Các ví dụ được biết đến nhiều nhất là hệ thống đánh giá và chứng nhận công trình xanh LEED, EDGE, BREEAM, LOTUS, Green Mark, WELL.

Là một công ty tư vấn độc lập, ISD Engineering sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đo lường, cũng như sử dụng các công cụ thiết kế hỗ trợ để biến kỳ vọng của chủ đầu tư thành những giải pháp bền vững cụ thể và mang tính thực tiễn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm:

  • Nghiên cứu khả thi
  • Tư vấn chứng nhận
  • Nghiệm thu cơ bản và nâng cao
  • Mô phỏng năng lượng công trình
  • Phân tích chiếu sáng tự nhiên & độ chói
  • Đánh giá vòng đời

Điều quan trọng là tất cả các quy trình chứng nhận đều phải được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn thiết kế cho đến khi hoàn thành xây dựng dự án. Chìa khóa để thực hiện thành công một công trình bền vững là chiến lược thiết kế tích hợp và quản lý dự án một cách hiệu quả.