Tòa Nhà Văn Phòng Xanh CBC

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian 2022

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Công Bằng

Loại hình dự án: Văn phòng

GFA: 1,400 m2

Dịch vụ: Nghiệm thu LEED và Xét duyệt mô phỏng năng lượng công trình