Trụ Sở Tập Đoàn Phát Đạt

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian 2021

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Phát Đạt

Loại hình dự án: Văn phòng

GFA: 6,800 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận LEED Gold