Khách Sạn HIIVE 2

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2021-2023

Mô tả

EDGE Certified

Chủ đầu tư: Fusion Hotel Group

Loại hình dự án: Khách sạn

GFA: 28,300 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE