InterContinental Hạ Long

Địa điểm TP. Hạ Long, Việt Nam
Thời gian 2021

Giới Thiệu

EDGE Certified

Chủ đầu tư: BIM Group

Loại hình dự án: Resort

GFA: 51,500 m2 (tổng tất cả các căn)

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE