Diamond Crown Plaza

Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian 2022

Giới Thiệu

LEED Silver Certification

Chủ đầu tư: DOJILand

Loại hình dự án: Khách sạn và Chung cư

GFA: 186,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Silver