Trung Tâm Logistics Sinh Thái của Chương Dương

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2022

Mô tả

LEED Certified Certification

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Giải Khát Chương Dương

Loại hình dự án: Nhà kho xây sẵn

GFA: 43,800 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED