Eco Logistics Centre

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2022

Giới Thiệu

LEED Certified Certification

Chủ đầu tư: Frasers Property

Loại hình dự án: Nhà kho xây sẵn

GFA: 43,800 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED

Xem thêm thông tin: Frasers Property delivers its first LEED-certified ready-built warehouse with Eco Logistics Centre in Vietnam