Nhà Máy TTI

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian 2021

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Techtronic Tools Việt Nam

Loại hình dự án: Sản xuất thiết bị điện tử

GFA: 238,400 m2

Dịch vụ: Nghiệm thu LEED và Mô phỏng năng lượng công trình