Nhà Máy May Mặc Thiên Đức

Địa điểm Long An, Việt Nam
Thời gian 2022

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Thiên Đức Apparel Co., Ltd

Loại hình dự án: Nhà máy may mặc

GFA: 4,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold