Nhà Máy Chế Biến Trái Cây Nova-Thabico

Địa điểm Đồng Tháp, Việt Nam
Thời gian 2022

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Anova Thabico JSC

Loại hình dự án: Nhà máy chế biến trái cây

GFA: 9,400 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold