Nhà Máy Cơ Khí Đồng Nai

Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Thời gian 2021

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án: Nhà máy cơ khí

GFA: 9,800 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold