Kho Hậu Cần FM Logistic

Địa điểm Bắc Ninh, Việt Nam
Thời gian 2021

Mô tả

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: FM Logistic Vietnam

Loại hình dự án: Kho Bãi Hậu Cần

GFA: 21,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold (Tư vấn dưới danh nghĩa HaskoningDHV Việt Nam)