ISD Engineering hợp tác với Sintali-SGS để thúc đẩy phát triển công trình xanh

Tin Tức

ISD Engineering hợp tác với Sintali – SGS để giúp mở rộng phạm vi hoạt động của chứng nhận công trình xanh EDGE trong ngành xây dựng tại Việt Nam. Là một phần của mối quan hệ hợp tác này, ISD sẽ thay mặt Sintali-SGS tổ chức và điều hành các khóa đào tạo Chuyên gia EDGE, cung cấp tư vấn EDGE cho các dự án tại Việt Nam và cũng như trên toàn thế giới.

EDGE là một sáng kiến của Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC), đây là một tiêu chuẩn đánh giá công trình xanh tập trung vào sự định lượng tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn tài nguyên. Được hỗ trợ bởi phần mềm online miễn phí, tiêu chuẩn này đưa ra các giải pháp và chiến lược để giúp giảm ít nhất 20% mức tiêu thụ năng lượng và nước, cũng như năng lượng được sử dụng để sản xuất ra vật liệu xây dựng.

Sintali và SGS là hai công ty hợp tác hoạt động như một trong những nhà cung cấp chứng chỉ EDGE toàn cầu của IFC, thành viên của Nhóm Ngân Hàng Thế Giới. Hoạt động như một công ty một cửa cho các dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận EDGE, Sintali-SGS cung cấp cho khách hàng một giải pháp đơn giản và minh bạch để đạt được chứng nhận EDGE. Khách hàng nhận được một hợp đồng duy nhất, một mức giá trọn gói và sự tư vấn của chuyên gia mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Posted on
Tháng Chín 3, 2021