Nhà Máy May Mặc PAIHO

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian 2020

Mô tả

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Paiho Group

Loại hình dự án: Nhà máy may mặc

GFA: 38,200 m2

Dịch vụ: Nghiệm thu LEED và Mô phỏng năng lượng công trình