Tòa Nhà Doña Elena

Địa điểm Manila, Philippines
Thời gian 2021

Mô tả

EDGE Certified

Chủ đầu tư: Happy Coral Way Corporation

Loại hình dự án: Văn phòng

GFA: 20,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE