Park Hyatt Phú Quốc

Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Thời gian

Giới Thiệu

EDGE Certified

Chủ đầu tư: BIM Group

Loại hình dự án: Resort

GFA: 74,000 m2 (tổng tất cả các căn)

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE