Nhà Máy Giày ChingLuh

Địa điểm Long An, Việt Nam
Thời gian 2019

Mô tả

Nhà máy hiện hữu gặp vấn đề về nhiệt (quá nóng) và chủ đầu tư muốn thực hiện cải tạo để đảm bảo sự thoải mái cho nhân viên. ISD đã tiến hành khảo sát thực địa, đo nhiệt độ và sự lưu thông không khí tại các điểm khác nhau trong nhà máy, sau đó tiến hành mô phỏng CFD để dự đoán nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp cải tạo. Mô phỏng CFD phải chứng minh được mối tương quan với kết quả đo thực tế và sau đó được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các giải pháp được đề xuất.

Chủ đầu tư: Ching Luh Group

Loại hình dự án: Nhà máy sản xuất giày

GFA: 4,800 m2

Dịch vụ: Mô phỏng thông gió tự nhiên và CFD