Lancaster Luminaire

Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Thời gian 2019 - 2022

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: Tập Đoàn Trung Thủy

Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng và chung cư

GFA: 45,000 m2

Dịch vụ: Nghiệm thu LEED