Khách Sạn HIIVE Bình Dương VSIP 1

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2021

Giới Thiệu

EDGE Certified

Chủ đầu tư: Fusion Hotel Group

Loại hình dự án: Khách sạn

GFA: 11,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhân công trình xanh EDGE