Quản Lý Năng Lượng

Các giải pháp quản lý năng lượng của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho bạn nhằm giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí

Bằng cách lắp đặt hệ thống đo lường chính xác, đáng tin cậy trong công trình của bạn, chúng tôi sẽ dễ dàng giám sát và báo cáo mức sử dụng năng lượng trong công trình bao gồm tiêu thụ điện và khí đốt. Lợi ích bao gồm:

  • Dễ dàng truy cập dựa trên website để quản lý, báo cáo và giám sát thông qua hệ thống PMS / BMS
  • Giao diện người dùng duy nhất để quản lý, báo cáo và giám sát nhiều công trình từ bất cứ đâu
  • Giám sát, báo cáo và xử lý thanh toán hóa đơn cho các khu phức hợp cho nhiều người cùng thuê
  • Báo cáo các phân tích mức tiêu thụ để hiểu rõ hơn về việc sử dụng năng lượng trong công trình của bạn

Hệ thống giám sát năng lượng của chúng tôi sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu cho đội ngũ vận hành và tài chính của bạn, từ đó họ có thể hiểu rõ và thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí vận hành.