Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Kingspan Phú Mỹ – Dự Án LEED Platinum

Tin Tức

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Kingspan Phú Mỹ – Nhà máy xây mới đầu tiên của Tập đoàn Kingspan tại châu Á. Dự án được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Platinum V4, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không trong quá trình vận hành. ISD Engineering rất vinh dự là đơn vị tư vấn LEED cho dự án.

Posted on
Tháng Mười Hai 29, 2022