Dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng “LEED V4.1 Residential – Multifamily”

Tin Tức

Chúc mừng Doji Land, công ty con của Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji, đã đạt được Chứng nhận LEED Precertification cho dự án Diamond Crown Hải Phòng. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng “LEED V4.1 Residential – Multifamily”

ISD Engineering rất tự hào được đóng góp chuyên môn của chúng tôi cho dự án này với tư cách là Tư Vấn LEED. Trong ảnh, Ông Santanu Dutta Gupta – Phó Giám Đốc Phát Triển Thị Trường của GBCI (Đông Ấn Độ, Bangladesh & Việt Nam) và Ông Lê Lương Vàng – Giám Đốc Điều Hành của ISD Engineering trao Chứng nhận LEED cho Ông Nguyễn Anh Vũ – Phó Tổng Giám Đốc của Doji Land.

LEED V4.1 Residential giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với các dự án khu dân cư – căn hộ, lấy ngôn ngữ phù hợp nhất từ BD + C và tất cả các hệ thống đánh giá tập trung vào khu dân cư – căn hộ và kết hợp nó với các ưu tiên của thị trường bất động sản nhà ở.

Posted on
Tháng Mười 2, 2022