Chúc mừng Fusion Hotel Group đạt được chứng nhận EDGE

Tin Tức

Xin chúc mừng Fusion Hotel Group đã đạt được chứng nhận EDGE về thiết kế cho 2 khách sạn HIIVE 1 và HIIVE 2 tại Bình Dương. ISD Engineering tự hào là đơn vị tư vấn EDGE và đóng góp vào sự thành công cho các dự án này.


Theo ông Nguyễn Thế Phương – Quản lý chứng nhận EDGE khu vực châu Á: “Các khách sạn có thể đạt được nhiều lợi ích bằng cách đi theo hướng xanh và bền vững. Hướng tới sự bền vững đồng nghĩa với việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước, do đó giảm tác động đến môi trường và giảm chi phí trong giai đoạn vận hành. Bằng cách chọn khách sạn “xanh” cho chuyến đi, mỗi khách du lịch đã đóng góp vào việc làm chậm biến đổi khí hậu “.

Posted on
Tháng Bảy 1, 2022