Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải cùng nhau hành động vì khí hậu!

Sự Kiện

ISD Engineering tham gia chia sẻ kiến thức chuyên môn về vấn đề sử dụng hiệu quả năng lượng cho các công trình đang vận hành và các công trình xây dựng nói chung trong hội thảo về “Hành Động Vì Khí Hậu” do Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức.

Cùng nhau, chúng ta bảo vệ hành tinh của chúng ta, bảo vệ những thế hệ tương lai của chúng ta.

Posted on
Tháng Sáu 29, 2022