Dona Elena Tower Đạt Chứng Nhận EDGE Chính Thức

Tin Tức

Xin gửi lời chúc mừng đến Tập Đoàn Happy Coral Way Realty đã đạt được chứng nhận công trình xanh EDGE chính thức cho công trình Tòa Nhà Dona Elena ở Philippines, thể hiện sự phát triển bền vững hướng tới mục tiêu Net-Zero. Dự án được hỗ trợ bởi ISD Engineering và được SGS – Sintali kiểm toán và chứng nhận.

ISD Engineering là đối tác chuyên gia EDGE của Sintali – SGS trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE cho các dự án tại Việt Nam và quốc tế (khối các quốc gia nói tiếng Anh, Pháp).

Posted on
Tháng Năm 16, 2022