ISD Engineering tiếp tục là Hội Viên Bạc của USGBC

Tin Tức

ISD Engineering tiếp tục là Hội Viên Bạc của Hội Đồng Công Trình Xanh Mỹ (USGBC), điều này thể hiện sự cam kết của chúng tôi trong việc đóng góp tích cực vào một tương lai bền vững và giúp giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu.

Posted on
Tháng Tư 23, 2022