Grandeur Palace Phạm Hùng

Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Thời gian 2021

Mô tả

LEED Gold, EDGE Certification

Chủ Đầu Tư: Văn Phú Invest

Loại hình dự án: Công trình đa năng

GFA: 200,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold và EDGE