Tòa Nhà Văn Phòng Pasteur Cotentin

Địa điểm Paris, Pháp
Thời gian 2020

Mô tả

Chủ đầu tư:

Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng

GFA: m2

Dịch vụ: Tính toán “RT Existant”