Nhà Máy Giày ECCO

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2021

Mô tả

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: ECCO Vietnam

Loại hình dự án: Nhà máy sản xuất giày

GFA: 22,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold (Tư vấn dưới danh nghĩa công ty HaskoningDHV Việt Nam)