New World Hạ Long Bay Resort

Địa điểm Hạ Long, Việt Nam
Thời gian 2021

Mô tả

EDGE Certified

Chủ đầu tư: BIM Group

Loại hình dự án: Resort

GFA: 200,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE