Kho Lạnh SWIRE

Địa điểm Bắc Ninh, Việt Nam
Thời gian 2017

Mô tả

LEED Platinum Certification

Chủ đầu tư: Swire Cold Storage Vietnam

Loại hình dự án: Kho lạnh với dải nhiệt độ từ -25°C đến +15°C

GFA: 6,700 m2

Dịch vụ: Mô phỏng năng lượng công trình theo LEED (Tư vấn dưới danh nghĩa công ty HaskoningDHV Việt Nam)