Trung Tâm Bơi Lội Grenouillère

Địa điểm Antony, Pháp
Thời gian 2020 - 2021

Mô tả

Chủ đầu tư: Département des Hauts-de-Seine

Loại hình dự án: Trung tâm bơi lội

GFA: 6,500 m2

Dịch vụ: Mô phỏng công trình