Flamingo Cát Bà

Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian 2020

Mô tả

EDGE Certified

Chủ đầu tư: Flamingo

Loại hình dự án: Resort

GFA: 115,750 sqm

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE