ANLAND Premium

Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Thời gian 2019

Mô Tả

EDGE Certified

Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Nam Cường

Loại hình dự án: Chung cư

GFA: 52,850 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh EDGE